Kontrola ryzyka

Poznaj ważne informacje dla działów compliance, bezpieczeństwa informatycznego i IT, które dotyczą kontroli ryzyka i przygotowania audytów KNF w zakresie zgodności z rozporządzeniem DORA. Skorzystaj z wiedzy pomocnej do przygotowania się do audytów. Artykuły z tej kategorii tematycznej pomogą Ci poznać wymagania określone w DORA dotyczące operacyjnej odporności cyfrowej instytucji finansowych, w tym związane z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym, zarządzaniem dostępnością, zarządzaniem incydentami oraz zarządzaniem podwykonawcami.

Czytaj i układaj strategię, która sprawi że wykażesz przed KNF odpowiednie mechanizmy zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz jasne procesy i kryteria oceny podmiotów trzecich.