Dostawcy ICT

Dowiedz się jak spełniać określone standardy dotyczące bezpieczeństwa, ciągłości działania i zarządzania ryzykiem operacyjnym w obszarze usług ICT zgodnie z DORA.

Zarówno podmiot sektora finansowego, jak i dostawca ICT dla tego sektora, muszą monitorować i oceniać ryzyko ICT, aby zapewnić zgodność z wymaganiami rozporządzenia DORA i utrzymywać stabilność operacyjną.