Analiza ryzyka

Dowiedz się jak analizować ryzyko, które jest kluczowe dla instytucji finansowych podlegających rozporządzeniu DORA. Pozwala im identyfikować, oceniać i zarządzać ryzykiem związanym z usługami dostarczanymi przez dostawców ICT. Dzięki analizie ryzyka instytucje finansowe mogą lepiej zrozumieć potencjalne zagrożenia dla swojej operacyjnej odporności. Ponadto, analiza ryzyka umożliwia instytucjom finansowym podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wyboru, monitorowania i zarządzania dostawcami ICT, co przyczynia się do wzmocnienia ich całej struktury operacyjnej i zgodności z przepisami regulacyjnymi.