Zobacz aktualny widok ryzyk zmierzonych według jednej metodyki
na skali

Nadzoruj zarządzanie ryzykiem w całej instytucji finansowej przed wejściem w życie wymagań DORA.

Z czym możesz mierzyć się jako szef Działu Compliance?

Jeżeli którąś z wymienionych sytuacji spotykasz w swojej pracy, to trafiłeś w dobre miejsce.

1

Rozproszenie informacji

Analiza ryzyka jest rozproszona na różne osoby i działy. Powoduje to, że dane są niespójne i brakuje całościowego, wielowymiarowego obrazu ryzyka, który trzeba całościowo przedstawić przed KNF.

2

Różne podejścia do oceny ryzyka

Brak jednej metodyki oceny ryzyka powoduje, że różne działy mają osobno ustawione priorytety wobec mitygacji ryzyka.

3

Brak aktualnej wiedzy

Jest tyle zmian w procedurach i zabezpieczeniach, że bez aktualnej wiedzy trudno jest skutecznie ocenić ryzyko. Dodatkowo przygotowania do audytów zajmują wiele czasu i nigdy nie ma momentu, kiedy jesteśmy do niego przygotowani na każdym polu zarządzania ryzykiem.

4

Brak symulowania wpływu polityk na stan bezpieczeństwa

Brakuje informacji o tym jak dana polityka wpłynie na całość instytucji, więc tworzenie struktury zarządzania ryzykiem samo w sobie jest obarczone ryzykiem, że polityka nie będzie realizowana w praktyce.

5

Skomplikowane procesy

Stopień skomplikowania procesów zarządzania ryzykiem jest tak wysoki i obejmuje tyle obszarów, że nie jesteś w stanie ocenić stanu bezpieczeństwa bez narzędzia.

6

Brak czasu na regularne szkolenia zespołu

Szkolenia to element doskonalenia kontroli. Dobór odpowiednich szkoleń do zespołu sam w sobie jest czasochłonny.

7

Mało czasu na wdrożenie DORA

Mało czasu na wdrożenie skomplikowanego rozporządzenia DORA w organizacji przy jednoczesnym zarządzaniu ryzykiem wobec wszystkich powyższych wyzwań.

Nie jesteś pewny czy RIG DORA jest dla Ciebie?

Co RIG DORA
daje Działom Compliance?

 • Egzekwowanie

  Możesz z łatwością egzekwować solidne zarządzanie ryzykiem, bo masz całą wiedzę o metodzie oceny poziomu ryzyka i wszystkie dokumenty, które są do tego potrzebne w jednym miejscu. Wszystkie uzasadnienia metodyczne ISO, archiwum analiz i dokumentów oraz informacje o zasobach, zabezpieczeniach i procesach, które kontrolujesz jako osoba odpowiedzialna za zgodność, masz w jednym miejscu.

 • Komunikacja kluczowych ryzyk

  Możesz łatwo prezentować i komunikować kluczowe ryzyka oraz odpowiednie działania zaradcze do zarządu lub innych interesariuszy, bo masz przejrzysty, kompletny, zawsze aktualny widok ryzyk, zmierzonych według jednej skali. Dane są zwizualizowane w postaci kolorowej tabeli, więc widzisz występowanie ryzyk względem każdego z określonych na wstępie aktywów organizacji.

 • Aktualna ocena bezpieczeństwa

  Masz pełną wiedzę od ręki. Możesz błyskawicznie ocenić stan bezpieczeństwa i zasymulować „what if” na każdym kroku przygotowania do audytów. Twoje decyzje i dalsze kroki w celu poprawy bezpieczeństwa podejmowane są w oparciu o twarde dane. Narzędzie posiada takie funkcje jak zautomatyzowane raporty analityczne i plany postępowania.

 • Polityka bezpieczeństwa oparta na danych

  Tworzenie struktury zarządzania ryzykiem jest proste i szybkie, a przede wszystkim opiera się na pełnych danych. Możesz zasymulować „what if” na każdym kroku zmiany polityki bezpieczeństwa organizacji. Możesz pracować na zautomatyzowanych planach postępowania z ryzykiem, które ukazują wiele wymiarów ryzyka, zarówno odnośnie procesów jak i aktywów.

 • Systemowe zarządzanie ryzykiem

  Jesteś prowadzony przez systemowe zarządzanie ryzykiem w jednym miejscu. Oprogramowanie prowadzi Cię krok po kroku, aby w efekcie dać Ci pełną ocenę ryzyka na wszystkich aktywach firmy. W jednym miejscu masz zarówno archiwum dokumentów, analizę, jak i plany postępowania z ryzykiem.

 • Szybkie tworzenie rekomendacji

  Otrzymujesz pomoc w tworzeniu rekomendacji i w ustawianiu priorytetów kontroli. Produkt generuje zautomatyzowane plany postępowania z ryzykiem dla wybranych obszarów w różnych scenariuszach.

 • Systematyczne szkolenia

  Masz stały dostęp do szkoleń z zakresu uzasadniania, tworzenia procedur i obsługi narzędzia, dla każdego pracownika. Wiedza nie znika wraz z rotacją pracowników, ponieważ raz w miesiącu odbywa się nowe szkolenie dla wszystkich użytkowników, a nagrania zrealizowanych szkoleń są stale dostępne. Dodatkowo jedna licencja na organizację ma nielimitowaną liczbę użytkowników z zachowaniem kontroli ich uprawnień.

 • Wsparcie ekspertów

  Otrzymujesz regularne wsparcie zespołu metodyczno-prawnego, który ma doświadczenie w cyberbezpieczeństwie i na co dzień pomaga usprawnić zarządzanie ryzykiem w dużych instytucjach finansowych typu bank. Dzięki temu, że doradztwo merytoryczne wynosi 2 godz. w miesiącu oraz jako klient masz dostęp do technicznych tutoriali video „how to”.

Po zapisie skontaktuje się z Tobą nasz konsultant.

Zapyta Cię o Twoje potrzeby dotyczące DORA, które przekaże wybranemu dla Ciebie doradcy.

Prezentacja potrwa 30 min.

  Administratorem danych osobowych jest DAPR ... rozwiń

  Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności