Dowiedz się jaki jest aktualny stan cyberbezpieczeństwa

Przejmij pełną kontrolę nad cyber bezpieczeństwem i rozwojem infrastruktury informatycznej przed wejściem w życie rozporządzenia DORA.

Z czym możesz mierzyć się jako szef IT?

Jeżeli którąś z wymienionych sytuacji spotykasz w swojej pracy, to trafiłeś w dobre miejsce.

1

Rozproszenie informacji

Analiza bezpieczeństwa systemów IT jest rozproszona na działy zajmujące się procesami i politykami bezpieczeństwa. Powoduje to, że dane są niespójne i brakuje całościowego, wielowymiarowego obrazu cyber bezpieczeństwa, który trzeba całościowo przedstawić przed KNF.

2

Skomplikowane procesy

Stopień skomplikowania procesów cyber bezpieczeństwa jest tak wysoki i obejmuje tyle obszarów, że nie jestem w stanie bez narzędzia ocenić stanu bezpieczeństwa.

3

Realizacja wymagań audytowych nie kończy się

Aktualizacja narzędzi takich jak rejestr ryzyk nigdy nie osiąga stanu pełnego przygotowania do audytu, ponieważ jest wiele modyfikacji dokumentacji, która wpływa na pozostałe ryzyka.

4

Dostawcy ICT – nowy element w cyber bezpieczeństwie

Nowe wymagania DORA wymuszają ujęcie wszystkich dostawców ICT w całościowej analizie cyber bezpieczeństwa. Brak informacji, który spośród wielu, ma wpływ na ryzyko w Twojej organizacji.

5

Rozproszone procesy

Brak informacji o procesach z całej organizacji w jednym miejscu. Brak ich powiązania z informacjami o aktywach wspierających, które uczestniczących w danym procesie i stosowanych na nich zabezpieczeniach.

6

Brak czasu na regularne szkolenia zespołu

Szkolenia to element zachowania ciągłości działania infrastruktury. Dobór odpowiednich szkoleń do zespołu sam w sobie jest czasochłonny.

7

Zmiany w cyber bezpieczeństwie

Cyber bezpieczeństwo to obszar ciągłych zmian zarówno po stronie nowych zagrożeń jak i nowych przepisów prawnych, za którymi nie jesteś w stanie nadążyć w pojedynkę.

8

Mało czasu na wdrożenie DORA

Mało czasu na wdrożenie skomplikowanego rozporządzenia DORA w organizacji przy jednoczesnym zarządzaniu cyber bezpieczeństwem wobec wszystkich powyższych wyzwań.

Nie jesteś pewny czy RIG DORA jest dla Ciebie?

Co RIG DORA
daje Działom IT?

 • Kontrola

  Masz pełną kontrolę nad cyber bezpieczeństwem i rozwojem infrastruktury informatycznej, bo wiesz wszystko o zasobach, stanie zabezpieczeń i procesach, które dotyczą infrastruktury. Możesz na bieżąco przeglądać zawsze aktualne raporty (dzięki temu, że są zautomatyzowane), które ukazują wiele wymiarów zabezpieczeń, zarówno odnośnie procesów jak i aktywów.

 • Systemowe zarządzanie cyber bezpieczeństwem

  Jesteś prowadzony przez systemowe zarządzanie cyber bezpieczeństwem w jednym miejscu. System prowadzi Cię krok po kroku, aby w efekcie dać Ci pełną ocenę ryzyka na aktywach firmy kluczowych dla cyber bezpieczeństwa.

 • Instrukcje postępowania

  Masz gotową instrukcję postępowania do współpracy z działami IT i Compliance, według wybranej przez Ciebie metodyki zarządzania ryzykiem. Narzędzie daje Ci możliwość wyboru metodyk.

 • Wpływ na dostawców infrastruktury

  Możesz skutecznie wpływać na poprawę bezpieczeństwa infrastruktury dostarczanej przez zewnętrznych dostawców i partnerów ICT. Wiesz, które z obsługiwanych przez nich aktywów są obarczone ryzykiem i w jakim stopniu. Narzędzie umożliwia mapowanie procesów, w których może uczestniczyć każdy rodzaj aktywów (łącznie z umowami i ankietami o dostawcach ICT), bez znaczenia czy są one powiązane z dostawcami wewnętrznymi, czy zewnętrznymi.

 • Planowanie

  Możesz z łatwością planować i doskonalić bezpieczeństwo procesów, ponieważ masz o nich aktualne informacje w jednym miejscu, a także o wszystkich aktywach oraz zabezpieczeniach, które w nich uczestniczą. Narzędzie umożliwia przeglądanie listy procesów łącznie ze wszystkimi kombinacjami ryzyka w nich występującymi.

 • Wiedza oparta o dane

  Masz pełną wiedzę od ręki. Możesz błyskawicznie ocenić stan bezpieczeństwa i zasymulować „what if” na każdym kroku przygotowania do audytów. Twoje decyzje i dalsze kroki w celu poprawy bezpieczeństwa podejmowane są w oparciu o twarde dane. Narzędzie posiada takie funkcje jak zautomatyzowane: raporty analityczne i plany postępowania.

 • Systematyczne szkolenia

  Masz stały dostęp do szkoleń z zakresu uzasadniania, tworzenia procedur i obsługi narzędzia, dla każdego pracownika. Wiedza nie znika wraz z rotacją pracowników, ponieważ raz w miesiącu odbywa się nowe szkolenie dla wszystkich użytkowników, a nagrania zrealizowanych szkoleń są stale dostępne. Dodatkowo jedna licencja na organizację ma nielimitowaną liczbę użytkowników z zachowaniem kontroli ich uprawnień.

 • Wsparcie ekspertów

  Otrzymujesz regularne wsparcie zespołu metodyczno-prawnego, który ma doświadczenie w cyber bezpieczeństwie i na co dzień pomaga usprawnić zarządzanie ryzykiem w dużych instytucjach finansowych typu bank. Otrzymujesz wsparcie w aktualizacji własnych kompetencji cybersecurity. Dzięki temu, że doradztwo merytoryczne wynosi 2 godz. w miesiącu oraz jako klient masz dostęp do technicznych tutoriali video „how to”.

Po zapisie skontaktuje się z Tobą nasz konsultant.

Zapyta Cię o Twoje potrzeby dotyczące DORA, które przekaże wybranemu dla Ciebie doradcy.

Prezentacja potrwa 30 min.

  Administratorem danych osobowych jest DAPR ... rozwiń

  Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności