Automatyzacja

Dowiedz się w jakich obszarach możesz najwięcej zyskać automatyzując takie czynności zarządzania ryzykiem jak: szacowanie ryzyka, tworzenie planów postępowania i raportowanie aby wspomóc w Twojej instytucji finansowej skuteczne zarządzanie ryzykiem zgodnie z rozporządzeniem DORA.
Przeczytaj i zastanów się czy potrzebujesz dokładności i spójność w analizie ryzyka, poprawy szybkość i efektywność w reagowaniu na wykryte ryzyka, a może monitoringu na bieżąco?