Oblicz ile zaoszczędzisz czasu i pieniędzy z RIG DORA

Szacowanie ryzyka zgodnie z wymaganiami rozporządzenia DORA jest wymagające czasowo i kosztowo. Wpisz dane adekwatne dla Twojej organizacji. Liczbę aktywów, procesów, zagrożeń, interesariuszy, produktów lub usług. Sprawdź ile będzie Cię to kosztowało i ile możesz zaoszczędzić.

Uzupełnij poniższe pola

Czynności RIG DORA (H) Excel (H)
Przygotowanie metodyki założeń i narzędzia1 2 80
Mapowanie organizacji2 255 383
Ocena konsekwencji dla (BI i CD)3 5 105
Ocena prawdopodobieństwa (BI i CD)4 11 167
Wyliczenie ryzyka (połączenie informacji o prawdopod.i wpływie (BI i CD))5 0 40
Weryfikacja 2 27
Suma godzin 275 801
Suma wynagrodzenia pracownika realizującego zadanie przez 100 godzin w miesiącu: 15000 PLN brutto 41250 120200
Wartość wynagrodzenia oszczędzona dzięki skróconemu czasowi trwania projektu 78950
Wartość abonamentu SaaS* 40000
Na przestrzeni 1 roku:
Koszt [pln] 81250 199150
Czas [mcy] 2,7 8,0
1 Przygotowanie szacowania ryzyka ICT dla organizacji wymaga przemyślenia metodyki oraz stworzenia narzędzia, które umożliwi oszacowanie ryzyka w organizacji. RIGDORA to efekt 11 miesięcy prac B+R w wyniku których powstało gotowe narzędzie z przemyślaną metodyką.
2 Szacowanie ryzyka ICT zgodnie z normami ISO wymaga zebrania informacji o procesach, zasobach, podatnościach, zabezpieczeniach, interesariuszach, produktach i usługach. Uważamy, że dzięki gotowym słownikom, możliwości importu oraz przygotowanym powiązaniom odpowiednich informacji można zaoszczędzić wiele czasu. W RIG DORA takie opracowanie możesz przeprowadzić o 50% szybciej.
3 Ryzyko to iloczyn oceny konwencji i prawdopodobieństwa. Ocena konwekcji w domenie Ciągłości Działania wymaga połączenia informacji o procesie – aktywie wspierającym wraz z aktywem informacyjnym z oceną powagi konsekwencji utraty atrybutu bezpieczeństwa dla interesariuszy. Wylistowanie takich połączeń w średniej i dużej organizacji może wymagać przygotowania listy kilkunastu tysięcy kombinacji. W RIG DORA takie połączenie system przygotowuje automatycznie w kilka sekund dla wszystkich kombinacji (potrzebne są 4 kliknięcia). W zestawieniu zostawiliśmy kilka godzin by zabezpieczyć czas w projekcie na przejrzenie poprawności wyników.
4 Ocena prawdopodobieństwa to drugi składnik niezbędny do oszacowania ryzyka. Wymagane jest połączenie informacji o zagrożeniu z aktywami wspierającym oraz z jego podatnościami i zabezpieczeniami w rozbiciu na atrybuty bezpieczeństwa: poufność, integralność, dostępność, autentyczność i ewentualne zgodność z prawem. Zwykle takiej analizy dokonuje ekspert według przyjętej skali. W RIG DORA takie szacowanie jest realizowane automatycznie na bazie scenariuszy, założeń i powiązań informacji przyjętych w trakcie opisu organizacji. W zestawieniu zostawiliśmy kilka godzin by zabezpieczyć czas w projekcie na przejrzenie poprawności wyników.
5 Łączymy odpowiednie wartości z wyników oceny konwencji i prawdopodobieństwa. Czas łączenia zależy od stopnia automatyzacji wykorzystywanego narzędzia. W RIG DORA szacowanie ryzyka ICT dla domeny DORA generujemy automatycznie. Potrzebne są ostatnie 2 kliknięcia. Kolejny etap to korzystanie z modułów analitycznych dla celów oceny największych zagrożeń.
* Cena abonamentu jest przykładowa, zależy ona od ilości aktywów wspierających i dostawców ICT.
harmonogram zarzadzania ryzykiem zgodnie z dora

Harmonogram zarządzania ryzykiem zgodnie z DORA to również oszczędność czasu

Wdrożenie rozporządzenia DORA to projekt wymagający zsynchronizowania działań w obszarach compliance, security i IT. Zautomatyzowane czynności w RIG DORA pomagają nie tylko zaoszczędzić czas i pieniądze organizacji, ale również ułatwić współpracę.

Sprawdź etapy zarządzania ryzykiem rozpisane w czasie. Przygotowane zadania dla działów organizacji i oznaczone automatyzacje w harmonogramie, to już spora część projektu wdrożenia DORA. Pobierz bezpłatny harmonogram by wdrożyć wymagania DORA do stycznia 2025 roku, gdy rozporządzenie zacznie być stosowane.