Systemowe zarządzanie ryzykiem zgodnie z DORA

Zarządzanie ryzykiem w jednym miejscu. System prowadzi Cię krok po kroku, aby w efekcie dać Ci pełną ocenę zagrożeń na wszystkich aktywach firmy.

Analiza nie będzie już rozproszona na różne osoby i działy. Zyskujesz całościowy, wielowymiarowy obraz ryzyka.

RIG DORA krok po kroku

Opisz organizację

Zbierz informacje o swojej organizacji w jednym miejscu. System słowników, rejestrów i relacji pomiędzy elementami ułatwi Ci inwentaryzację. Możesz wybrać, które informacje będą Ci najpierw potrzebne.

Oszacuj ryzyko

Automatycznie szacuj poziom wpływu zabezpieczeń na ryzyko w wybranych przez Ciebie kontekstach danych, interesariuszy czy produktów oraz usług. System samodzielnie połączy informacje dla poszczególnych aktywów wspierających. Uwzględni cały zakres ich zabezpieczeń oraz wszystkie podatności na ryzyko.

Zarządź

Przeglądaj wyniki szacowania, od ogółu do szczegółu w module analitycznym. Możesz skorzystać z predefiniowanych widoków, rozbudowywać je lub tworzyć własne. Aplikacja pomoże optymalizować ryzyko. Twórz zautomatyzowane plany postępowania. System pozwoli nie tylko na ich organizację, ale również zasymulowanie działania.

Ocena ryzyka dla bezpieczeństwa informacji w RIG DORA

Funkcjonalności RIG DORA

Eksploruj informacje o cyberbezpieczeństwie Twojej organizacji w jednym narzędziu o dziesiątkach funkcjonalności. Oto lista kluczowych funkcjonalności dla wdrożenia DORA.

Rejestr umów, procedur i podwykonawców

Pełny zbiór danych o ryzyku w jednym miejscu. Wszyscy Twoi dostawcy ICT wraz z ankietami w jednym archiwum. Rejestr i ocena incydentów.

Mapy powiązań w RIG DORA

Mapy powiązań

Odkrywaj powiązania między aktywami wspierającymi, podatnościami, procesami, zagrożeniami, zabezpieczeniami, produktami i usługami, czyli wszystkimi elementami mającymi wpływ na poziom ryzyka w organizacji. Zarządzaj powiązaniami wybierając ich różne konfiguracje.

Analityka we wbudowanym module Business Intelligence

Korzystaj z wbudowanych lub buduj własne podsumowania i eksportuj wyniki. Generuj raporty dla zarządu, organów kontroli, klientów lub na potrzeby audytów wewnętrznych.

Analityka we wbudowanym module Business Intelligence w RIG DORA

Automatyczna ocena ryzyka

Oceniaj ryzyko w sposób zautomatyzowany, we wszystkich wymiarach. Badaj ryzyko w wygodnym ujęciu – procesów, podatności, produktów i innych przydatnych przekrojów.

Plany postępowania z ryzykiem

Zdefiniuj plany. Sprawdzaj ich wpływ na poziom ryzyka w organizacji, a potem realizuj je. Wykazuj należytą staranność przed organami kontrolnymi przedstawiając im plany.

Plany postępowania z ryzykiem w RIG DORA
Aktywa wspierające w RIG DORA

Intuicyjna nawigacja

Nawiguj po aplikacji korzystając z menu, mapy lub wyszukiwarki. Pracując z danymi – korzystaj z filtrowania jak w Excelu oraz operuj na wielu rekordach jednocześnie.