Dokumentacja

Dowiedz się o wymogach rozporządzenia DORA względem tworzenia i archiwizacji dokumentów z artykułów w tej kategorii tematycznej. Przeczytaj o korzyściach prowadzenia dokumentacji w jednym systemie zarządzania ryzykiem.

Z artykułów dowiesz się w jaki sposób dzięki dokumentacji: usprawniać efektywność operacyjną, zwiększyć przejrzystość, lepiej zarządzać ryzykiem, uprościć raportowanie, zapewnić zgodność z przepisami, zminimalizować ryzyko operacyjne oraz poprawiać wizerunek firmy jako cyber bezpiecznej instytucji finansowej.