Instrukcja do wytycznych RTS JC 2023 86 wymaganych przez DORA

Dokumentuj cyber zabezpieczenia zgodnie z DORA

Skorzystaj z instrukcji, która objaśnia JC 2023 86. Instrukcja kompresuje 17 artykułów wytycznych i łączy je z niezbędnymi zapisami DORA.

Opracuj odpowiednią strukturę dokumentów

Skorzystaj z pomocy w tworzeniu struktury największej grupy dokumentów – „ICT security policies, procedures, protocols and tools”.

Zapewnij rozliczalność przed KNF

Wykaż przed KNF, że cyber zabezpieczenia są ujęte w odpowiedniej i ustrukturyzowanej dokumentacji.

  Administratorem danych osobowych jest DAPR … rozwiń

  Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności

  Zaufali nam

  Do czego służą wytyczne RTS JC 2023 86?

  Wytyczne RTS JC 2023 86 służą do dalszego harmonizowania narzędzi, metod, procesów i polityk zarządzania ryzykiem związanych z technologią informacyjną (ICT). Mają one na celu identyfikację i ocenę dostępnych poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu za pomocą narzędzi zautomatyzowanych, o ile to możliwe. Te wytyczne są istotne dla przestrzegania przepisów dotyczących operacyjnej odporności, a ich oczekiwana data zastosowania to 17 stycznia 2025 roku.

  Wyzwania związane z wytycznymi RTS JC 2023 86?

  Wytyczne RTS JC 2023 86 stawiają przed organizacjami szereg wyzwań związanych z harmonizacją, identyfikacją i oceną dostępnych poprawek i aktualizacji oprogramowania oraz sprzętu związanych z technologią informacyjną. Niektóre z tych wyzwań to:

  Wyzwania te wymagają starannego planowania i wdrożenia, aby organizacje mogły skutecznie sprostać wymaganiom RTS JC 2023 86.

  instrukcja dokumentacji cyber zabezpieczen zgodnie z RTS JC 2023 86

  Jakiego rodzaju dokumenty należy rozplanować zgodnie z RTS JC 2023 86?

  Zgodnie z RTS JC 2023 86, organizacje finansowe powinny ustrukturyzować wiele dokumentów w celu spełnienia wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem ICT.

  • Dokument określające podejście organizacji do identyfikacji, oceny, monitorowania i zarządzania ryzykiem operacyjnym związanym z technologią informacyjną.
  • Dokumenty określające kroki postępowania w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem cybernetycznym, w tym procedury reagowania i raportowania.
  • Dokumentacja obejmująca ocenę ryzyka związanego z systemami informatycznymi, oprogramowaniem, infrastrukturą sieciową i innymi technologiami informacyjnymi.
  • Dokument określający wymagania dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego dla dostawców zewnętrznych oraz procedury audytu i monitorowania zgodności.
  • Dokumenty zawierające regularne raporty i analizy dotyczące działań związanych z cyber bezpieczeństwem, w tym wyniki testów penetracyjnych, ocenę podatności i wyniki audytów.
  • Dokument określający długoterminową strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym, uwzględniający aspekty związane z technologią informacyjną.

  Powyższe dokumenty pomagają organizacjom finansowym skutecznie zarządzać ryzykiem ICT. Dowiedz się jaj je ustrukturyzować.