Harmonogram zarządzania ryzykiem zgodnie z DORA

Zarządzaj współpracą zespołów

Wykorzystaj wiele różnych kompetencji, potrzebnych do wdrożenia DORA. Angażuj zespoły Compliance, Security i IT.

Zapewnij rozliczalność przed KNF

Wykaż przed KNF, że strategia zarządzania ryzykiem jest realizowana w sposób wystandaryzowany. Zgodnie z metodyką polegającą na procesie, rolach i odpowiedzialnościach.

Zarządzaj ryzykiem holistycznie

Spełnij wymogi łączenia operacyjnej odporności cyfrowej podmiotu finansowego i regulacyjnych standardów technicznych. Zobacz, w jaki sposób są zorganizowane w praktycznie określonych zadaniach na linii czasu.

  Administratorem danych osobowych jest DAPR … rozwiń

  Więcej informacji w naszej Polityce Prywatności

  ]
  Zaufali nam

  Czego wymaga rozporządzenie DORA w aspekcie zarządzania ryzykiem?

  Rozporządzenie DORA (Digital Operational Resilience Act) wymaga holistycznego zarządzania ryzykiem, ponieważ ma na celu zapewnienie, że instytucje finansowe są odporne na cyberzagrożenia i inne rodzaje incydentów operacyjnych. Holistyczne zarządzanie ryzykiem oznacza, że instytucje finansowe muszą uwzględniać wszystkie obszary swojej działalności, włączając w to zarządzanie cyfrowe, procesy operacyjne, technologiczne i zabezpieczenia informacyjne. Ponadto to podejście do zarządzania ryzykiem pozwala instytucjom finansowym lepiej zrozumieć i ocenić złożone zależności między różnymi rodzajami ryzyka, co z kolei umożliwia im skuteczne reagowanie na potencjalne zagrożenia. Dzięki temu instytucje finansowe są w stanie utrzymać stabilność operacyjną i ochronić swoje usługi przed cyberatakami, co jest kluczowe dla stabilności systemu finansowego jako całości.

  Wyzwania przed wdrożeniem wymagań DORA

  Holistyczne zarządzanie ryzykiem może okazać się największym wyzwaniem gdy:

  Rozporządzenie weszło w życie już w styczniu 2023 r., a zacznie być stosowane w styczniu 2025 r. Rozumiemy, że powyższe wyzwania związane z zarządzaniem ryzykiem mogą ograniczać Twój czas przed wdrożeniem i spowalniać projekt wdrożenia. Dowiedz się jak przygotować Twoją organizację ze sprawdzonym harmonogramem w ręku, który powstał na podstawie doświadczeń pracy z naszymi klientami – instytucjami finansowymi.

  Harmonogram zarządzania ryzykiem zgodnie z DORA w 4 etapach

  Przy sprawnym działaniu wszystkich odpowiedzialnych osób z działów Compliance, Security, IT oraz zarządu, projekt wdrożenia wymagań rozporządzenia DORA może być zrealizowany w 3 miesiące. Pomocne będzie rozpisanie zadań oraz zautomatyzowanie niektórych powtarzalnych czynności.

  Sprawdź etapy rozpisane w czasie, zadania i automatyzacje w harmonogramie, by wdrożyć wymagania DORA do stycznia 2025 roku, gdy rozporządzenie zacznie być stosowane.